Healthcare Payment Solutions

Healthcare Payment Solutions erbjuder vårdgivare en komplett hantering av provtagningar utförda för annan vårdgivares räkning - från registrering till fakturering. Det första steget - registrering - sker i vårt webbaserade system, eXprov - extern provtagningsregistrering. I det registrerar våra kunder provtagningar remitterade från andra vårdgivare. I vår databas finns idag ca 33.000 remittenter, vilket motsvarar hela Stockholms läns landsting. Det andra steget - fakturering - sköter Healthcare Payment Solutions.

Healthcare Payment Solutions grundades 2017 och är ett helägt systerbolag till InfoSolutions.  Tillsammans har vi lång erfarenhet av it-system för vården.

Det som började som ett projekt blev ett nytt företag.

InfoSolutions grundades 2008 av Alex Stendahl (med bakgrund från Danderyds sjukhus) som ett svar på behovet att kunna skicka elektroniska remisser och svar mellan laboratorier och vårdgivare inom Hälso- och sjukvården. Idag förmedlar vår webbaserade produkt LabPortalen över 100.000 elektroniska remisser och svar varje månad.

Ett av de laboratorier som vi samarbetar med är Karolinska Universitetslaboratoriet som har ett stort upptagningsområde i Stockholms län. De flesta provtagningar sker inom primärvården där husläkaren själv remitterar proverna och står för kostnaderna. Det finns också en stor mängd provtagningar som remitteras av specialistvården, men som patienten väljer att provta hos sin husläkarmottagning i primärvården. Vi kallar det för ”provtagning åt annan vårdgivare” när vi talar med utföraren och ”extern provtagning” när vi talar med remittenten.

Karolinska Universitetslaboratoriet kontaktade oss eftersom de hade uppmärksammat ett behov hos primärvården av att enkelt kunna fakturera kostnader för provtagningar som görs åt andra vårdgivare. I samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet tog vi fram den webbaserade tjänsten eXprov – extern provtagningsregistrering. I och med detta startades också systerbolaget Healthcare Payment Solutions Sverige AB med uppdrag att sköta fakturering och uppföljning för kundernas räkning.