eXprov - komplett hantering av extern provtagning

Extern provtagning är provtagning som utförs för annan vårdgivares räkning. Healthcare Payment Solutions erbjuder vårdgivare en komplett hantering av extern provtagning från registrering till fakturering. Med eXprov slipper ni allt krångel med att hålla kontroll på fakturor och betalnigar. Våra kunder upplever att de istället får mer tid över att ägna sig åt  patientnära uppgifter.

Så här enkelt fungerar eXprov

Det första steget - registrering - sker i vårt enkla webbaserade system, eXprov - extern provtagningsregistrering. I det registrerar ni provtagningar remitterade från andra vårdgivare, så kallad extern provtagning. Det andra steget - fakturering - sköter Healthcare Payment Solutions. Vi ser till att ni får de underlag som ni behöver för er bokföring och ni kan enkelt följa varje steg av faktureringsprocessen via eXprov.  Utbetalning sker direkt till ert konto. 

Registrera och följ upp - svårare än så är det inte!

 

Effektivare hantering för remittenten

Genom vårt administrationsverktyg i eXprov kan vi plocka ut samtliga provtagningar som är registrerade hos alla våra kunder under samma fakturaperiod. Vi grupperar provtagningarna per per remittent och fakturerar sedan varje remittent. Det innebär att varje remittent kommer att få en faktura från oss som avser provtagning från flera vårdgivare. Vårt mål är att göra hanteringen av extern provtagning enklare och effektivare även för er som remitterar externa provtagningar.

 

Kom igång direkt – det behövs ingen installation

eXprov – extern provtagningsregistrering är ett webbaserad system och kräver ingen installation. Det enda som behövs är ett konto hos oss. När ni fått era inloggningsuppgifter är det enkelt att logga in via webbläsaren och börja registrera provtagningar.

eXprov har 11 standardprodukter som Karolinska Universitetslaboratoriet rekommenderar och det krävs inga anpassningar för att kunna köra igång. Vi rekommenderar dock att ni väljer en produkt som ni sätter som förvald i rullistan på registreringssidan för att göra registreringen ännu enklare för provtagarna. De flesta vårdcentraler har olika prissättning och benämning på produkter. Därför finns det möjlighet att redigera standardprodukternas namn och pris för att det ska passa er verksamhet bättre. Ni kan också välja att lägga upp helt nya produkter med egna priser.

 

Glöm dyra månadsavgifter

Med eXprov – extern provtagningsregistrering slipper ni dyra månadsavgifter. Istället tar vi en förmedlingsarvode på den summan som vi fakturerar åt er. Med vår prismodell betalar ni alltså bara när ni använder systemet och samma summa oavsett hur många användare ni har.